1 września odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W uroczystości udział wzięli udział uczniowie , rodzice , pani dyrektor Danuta Jakubowska i wychowawca Dobrosława Chęcka.

Dzieci ślubowały na sztandar szkoły , że będą dobrymi Polakami, będą dbały o dobre imię klasy i szkoły oraz , że będą kochały swoja Ojczyznę.

Następnie pani dyrektor poprzez dotknięcie symboliczna kredką ramienia ucznia i wypowiedzeniu słów „ Pasuję Cię na ucznia” dokonała aktu pasowania. Każde dziecko otrzymało tarczę szkolną .

Opracowała: Dobrosława Chęcka