11 września , w przeddzień 81 rocznicy Bitwy pod Dobrzykowem, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy września 1939r.

Ze względu na reżim sanitarny uroczystość miała kameralny charakter . Niestety nie mogli w niej uczestniczyć wszyscy uczniowie, a jedynie przedstawicieli poszczególnych klas.

Pani dyrektor Danuta Jakubowska powitała zebranych i podkreśliła doniosłość wydarzenia.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak , który był dumny z uczniów ,że pamiętają o swoich patronach i każdego roku są obecni na cmentarzu. Podkreślił również, że dzięki nim pamięć o bohaterach nie zaginie.

W dalszej części obchodów obecni zaśpiewali hymn szkoły, obecne delegacje i osoby prywatne złożyły kwiaty i zapalono pamiątkowe znicze. Oprócz tego przedstawiciele każdej z klas zapalili znicz od klasy.

Na zakończenie pani dyrektor Danuta Jakubowska podziękowała wszystkim za obecność i pamięć.

Oprócz pani dyrektor Danuty Jakubowskiej i pana burmistrza Krzysztofa Jadczaka obecni byli także pan Zbigniew Jakubowski i była pani dyrektor Szkoły Podstawowej Bogumiła Zalewska-Opasińska.

Opracowała: Dobrosława Chęcka