PLAN DYŻURÓW  "DNI OTWARTYCH" I ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020