PASOWANIE NA UCZNIA

     Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego miało niezwykły charakter dla pierwszoklasistów. W pięknych strojach galowych, pełni zapału do nauki najmłodsi uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

     Doniosłym momentem uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły – Pani Dyrektor Danuta Jakubowska. Uczennica klasy 7 Amelia Zaleska, powitała swoich młodszych kolegów w gronie uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. Uczniowie otrzymali tarcze szkolne oraz pamiątkowe dyplomy.

Opracowała: Agnieszka Smagała