11 września, w przeddzień 82 rocznicy Bitwy pod Dobrzykowem, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy września 1939r.

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Pani dyrektor Danuta Jakubowska powitała zebranych i podkreśliła doniosłość wydarzenia.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak, który był dumny z uczniów ,że pamiętają o swoich patronach i każdego roku są obecni na cmentarzu. Podkreślił również, że dzięki nim pamięć o bohaterach nie zaginie.

W dalszej części obchodów obecni zaśpiewali hymn szkoły, odczytano Apel Poległych, a obecne delegacje i osoby prywatne złożyły kwiaty i zapaliły symboliczne znicze.

Na zakończenie pani dyrektor Danuta Jakubowska podziękowała wszystkim za obecność i pamięć.

Opracowała: Dobrosława Chęcka