Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
mgr Danuta Jakubowska WOS, historia 
mgr Elżbieta Ozimkiewicz edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
mgr Dobrosława Chęcka edukacja wczesnoszkolna, historia 
mgr Paulina Śluborska edukacja wczesnoszkolna, język angielski
mgr Beata Kłys język polski, 
mgr Aleksandra Mikołajczyk język angielski, logopedia
mgr Agnieszka Lewandowska edukacja wczesnoszkoln,a język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Monika Kopka-Wonsowska język niemiecki
mgr Katarzyna Sieradzan matematyka, informatyka
mgr Beata Chmielewska matematyka, biologia, przyroda
mgr Agnieszka Śladowska-Siwek geografia
mgr Joanna Zachaj fizyka, chemia, technika
mgr Beata Malesa religia, WDŻ
mgr Iwona Bąbrych wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dawid Dubielak wychowanie fizyczne, 
mgr Aleksandra Marciniak biblioteka, pedagod szkolny, doradztwo zawodowe
mgr Justyna Matusiak logopedia