Nasza szkoła nosi od 1969r. imię ,,Obrońców Dobrzykowa z 1939r.’’ Nasi patroni to żołnierze Września , którzy w dniach 12-15 września 1939r. bronili lewego brzegu Wisły pod Dobrzykowem. 306 obrońców, głównie z 19 pp. im. ,,Odsieczy Lwowa’’ oraz pułków wielkopolskich -59 i 61 poległo i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Dobrzykowie. Mogiłami opiekują się uczniowie naszej szkoły. Do patronów szkoły nawiązuje hymn szkolny – pieśń ,,O, śpijcie żołnierze’’, do którego słowa i muzykę napisał Mieczysław Skurosz , a także wygląd szkolnej tarczy i sztandaru. Sztandar został nadany szkole w 1979r. w 40-rocznicę bitwy pod Dobrzykowem.

Poniżej tekst hymnu szkolnego :

Walczyli żołnierze na frontach

I nieśli ofiarę ze krwi.

Ginęło ich przecież tysiące

W te wrześniowe, upalne dni.

Ja dzisiaj chcę mówić nie o tym,

Lecz oddać z honorem cześć

Wam, żołnierzom spod Dobrzykowa,

Nieznanym, poświęcam tę pieśń.

Ref. O, śpijcie żołnierze, spokojnym, twardym snem.

Kochaliście szczerze ojczyznę swą.

Niech szumią wam wierzby z mazowieckich pól

I piosenkę śpiewa słowików chór.

W dniu dwunastym i trzynastym września

Nad brzegiem wiślanym, wśród traw,

Leżeli w rynsztunku żołnierze

I niczym był dla nich już strach.

A słońce świeciło czerwono

Skąpane w żołnierskiej krwi.

Polegli za Polskę i honor

Nad Wisłą i na polskiej wsi.

Ref. O śpijcie żołnierze...

patron1

Tablica główna przy kwaterach żołnierskich na cmentarzu w Dobrzykowie . Ze zbiorów Izby Pamięci Narodowej w Dobrzykowie

patron2

Poczet sztandarowy naszej szkoły podczas uroczystości lokalnej nad mogiłami patronów szkoły . 2008r. Ze zbiorów Izby Pamięci Narodowej w Dobrzykowie

patron3

Apel Poległych – 2008r. Ze zbiorów Izby Pamięci Narodowej w Dobrzykowie

patron4

Płk Stanisław Sadowski – dowódca OW broniącego we wrześniu 1939r. lewego brzegu Wisły . Ze zbiorów Izby Pamięci Narodowej w Dobrzykowie

patron5

Stała ekspozycja w Izbie Pamięci Narodowej w naszej szkole .

patron6

mjr Karol Bieszczanin – dowódca III batalionu 19 pp. im. ,,Odsieczy Lwowa’’.

Po walkach pod Dobrzykowem poległ nad Bzurą.

Ze zbiorów Izby Pamięci Narodowej w Dobrzykowie .

patron0

Spotkanie z panem Witoldem Bieszczaninem – synem obrońcy lewego brzegu Wisły –mjr. Karola Bieszczaniana . Pierwsza od prawej - Pani Ewa Bieszczanin.

Maj 2012r – Izba Pamięci Narodowej.