ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ

Od maja 2020 r odbywają się w naszej szkole zajęcia sportowe. Są to :

„ Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, dofinansowane ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych skierowane dla uczniów szkoły podstawowej z terenu Miasta i Gminy Gąbin.”

Biorą w nich udział uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie.

Organizatorem zajęć jest Miasto i Gmina Gąbin.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Głównym celem zajęć jest:

  • zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej ;
  • profilaktyka przeciwdziałania, korygowania i zapobiegania wadom postawy;
  • rozwijanie i podnoszenie sprawności fizycznej;
  • znajomość pojęcia prawidłowej postawy ciała i umiejętność jej przyjęcia;
  • poznanie różnych form aktywności fizycznej;
  • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
  • wspomaganie rozwoju fizycznego dziecka;
  • kształtowanie koordynacji mięśniowo-ruchowej.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, korzystają z różnych form aktywności fizycznej, uczą się nawyku prawidłowej postawy, podnoszą swoją sprawność fizyczną, integrują się grupie rówieśniczej poprzez gry i zabawy ruchowe , a przy okazji świetnie się bawią.

 Opracowała: Iwona Bąbrych