UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLIC MEMORATYWNYCH UPAMIĘTNIAJĄCYCH MĘCZENNIKÓW ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ  KS. WŁADYSŁAWA DUSZCZYKA I TADEUSZA GROSSA

 

W dniu 7 maja 2023 roku miała miejsce niecodzienna uroczystość odsłonięcia tablic memoratywnych upamiętniających naszych lokalnych bohaterów ks. Władysława Duszczyka – Proboszcza Parafii Dobrzyków oraz Tadeusza Grossa – Kierownika Szkoły Powszechnej w Dobrzykowie, którzy byli wywiezieni do obozu koncentracyjnego i zamordowani przez Niemców w 1942 roku.

Uroczystości zorganizowane zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, Księdza Proboszcza Jarosława Ferenza, Szkołę Podstawową w Dobrzykowie i Panią dr Bogumiłę Zalewską-Opasińską, która jest autorką tekstów umieszczonych na obu tablicach. Tablice memoratywne wykonał Pan Wojciech Podstawka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Dobrzykowie, której przewodniczył Ks. Biskup Mirosław Milewski. W nabożeństwie wzięły udział między innymi delegacje ze sztandarami Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, nauczyciele czynni i emerytowani, radni oraz parafianie. Szczególnymi gośćmi byli członkowie rodziny Ks. W. Duszczyka.

Przed rozpoczęciem mszy świętej dr Bogumiła Zalewska-Opasińska przedstawiła życiorysy obu postaci,. Podczas Mszy Świętej homilię wygłosił ks. Biskup Mirosław Milewski, który podkreślił oddanie, honor, służbę, a nade wszystko ofiarę życia ks. W. Duszczyka i T. Grossa. Ksiądz Proboszcz Jarosław Ferenz wraz z zaproszonymi gośćmi i parafianami modlił się w intencji naszych lokalnych bohaterów oraz ich rodzin. Podczas Mszy św. Śpiewy wykonywał chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Uroczystości w kościele zakończyło odsłonięcie tablicy memoratywnej Ks. Władysława Duszczyka oraz złożenie hołdu i kwiatów.

Dalsze uroczystości odbyły się w gościnnych murach naszej szkoły. Zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie zebrali się w holu, gdzie po krótkim powitaniu odśpiewany został hymn szkolny. Najbardziej doniosłym momentem było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Tadeusza Grossa. Po złożeniu kwiatów wszyscy udali się do sali gimnastycznej w budynku gimnazjum. Tam wysłuchali recytacji wierszy przygotowanej przez uczniów klasy piątej naszej szkoły oraz koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Miasta i Gminy Gąbin.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa fotografii, dokumentów i pamiątek związanych z historią naszej szkoły.

Opracowały: Beata Malesa, Beata Kłys, Paulina Śluborska