Ogólnopolski projekt edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

         Aby rozbudzić ciekawość literacką oraz rozwijać aktywność czytelniczą, uczniowie klasydrugiej przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, który w naszej szkole jest innowacją pedagogiczną.Realizacja projektu ma na celu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt został podzielony na 3 moduły. W każdym z nich uczniowie wybierają lekturę i wykonują projektowe zadania. Do tej pory zrealizowany został I moduł „Fikuśne lekturki spod chmurki”. Uczniowie wykonywali zadania w oparciu o lekturę autorstwa Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Chociaż pracy było dużo, dzieci z radością podejmowały stawiane im wyzwania:

  • założyli lekturniki oraz uzupełnili strony dotyczące pierwszej lektury,
  • wykonali pomysłowe zakładki do książek  i wręczyli je osobom które lubią,
  • słuchali fragmentów lektury przez zaproszonych gości
  • zorganizowano kąciki czytelnicze i wystawki.

 Koordynator projektu: Agnieszka Smagała

Opracowała: Agnieszka Smagała