Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się o godzinie 9:00.

Klasa I - sala nr 3 ( I piętro) . Do szkoły mogą wejść rodzice zaopatrzeni w prawidłowo nałożone maseczki i po zdezynfekowaniu rąk. Tego dnia odbędzie się  również ślubowanie.

Pozostałe klasy:

Klasa II - sala nr 2 (I piętro)

Klasa III - sala nr 5 (I piętro)

Klasa IV - sala nr 14 (I piętro - budynek gimnazjum). Możliwość wejścia z jednym rodzicem/opiekunem w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk.

Klasa V - sala nr 4 ( I piętro)

Klasa VI - sala  nr 6 (parter)

Klasa VII - sala nr 13 (I piętro - budynek gimnazjum)

Klasa VIII - sala nr 15 (I piętro - budynek gimnazjum)