Podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas pierwszych będą bezpłatne (z wyjątkiem religii ) i zostaną przekazane dzieciom na początku nowego roku szkolnego.
 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KL. I

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Udostępniane uczniom bezpłatnie:

 

Język angielski

Religia