14 września klasy 6,7 i 8 wzięły udział w autorskim spotkaniu "Droga donikąd" z Panem Piotrem Zawilińskim, które dotyczyło profilaktyki uzależnień. Spotkanie miało formę warsztatów słowno-muzycznych. Podczas rozmów z młodzieżą przeplatanych piosenką artysta poruszał trudne tematy. W przystępny sposób przestrzegł młodzież przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą próby sięgania po używki i wskazał na alternatywne zachowania takie, jak rozwijanie własnych zainteresowań, sport, muzyka. Część  spotkania poswięcił również zagrożeniom związanym z Internetem i złym wykorzystywaniem komputerów, telefonów oraz tabletów.