„Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego”, komponent „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”

fgp z levisem1

logoplot

        Rada Rodziców pragnie poinformować społeczność Naszej Szkoły o pozyskaniu grantu z programu „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego”, komponent „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”.W ramach pozyskanych funduszy zostały zakupione dla szkoły tablety multimedialne i tablet graficzny ,które posłużą wszystkim uczniom.