Lekki tornister

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie wzięli udział w V edycji programu „Lekki Tornister”.

Jest to ogól­no­pol­ska kampania organizowana przez Fundację Rosa od 2011 roku, która jest skie­ro­wana do uczniów klas 0-III szkół pod­sta­wo­wych w ramach pro­fi­lak­tyki wad postawy.Patronat honorowy pełni  Ministerstwo Edukacji a  partnerem V edycji projektu został Główny Inspektorat Sanitarny.

Celem projektu jest rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a – co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów.

W ramach projektu uczniowie klas I-III  wzięli udział w lekcjach nt. profilaktyki wad postawy w  oparciu o materiały,  które nauczyciele otrzymali: przewodnik dydaktyczny, płytę CD z Bajką o Lekkim Tornistrze, plakat edukacyjny oraz karty zadań dla uczniów.

Opracowanie: p. Agnieszka Smagała

GALERIA ZDJĘĆ