Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.09.2019r.

2.

I semestr

02.09.2019r. - 31.01.2020r.

3.

II semestr

01.02.2020r. - 26.06.2020r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019r. - 06.01.2020r.

5.

Ferie zimowe

10.02.2020r.- 23.02.2020r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020r. - 14.04.2020r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020r.

8.

Koniec roku szkolnego

2019/2020

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

( ustalone zgodnie z Rozp. MEN z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

 

 

 

14.10.2019r.

31.10.2019r.

 02.01.2020r. 03.01.2020r.

30.04.2020r. 

 04.05.2020r.

 12.06.2020r.