logo

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku  rozpoczyna realizację projektu rehabilitacji dzieci współfinansowanego ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP, którego celem głównym  jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa. Projekt zakłada m.in. zwrócenie szczególnej uwagi na wczesne wykrywanie wad rozwojowych. Zasadniczym elementem projektu jest uczestnictwo dzieci w grupowych zajęciach gimnastyki korekcyjnej wzbogaconej o elementy crossfit, prowadzonej w szkolnej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do ćwiczeń i zdrowego trybu życia.

Program dedykowany jest dla uczniów klas I-VI. Planujemy 3 turnusy rehabilitacyjne składające się z 2 grup po 15 dzieci w każdej. Liczba dzieci objęta usługami zdrowotnymi wyniesie 90 osób.

I turnus odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021, II 2021/2022, III 2022/2023. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu pod nadzorem ekspertów.

Projekt przewiduje również wsparcie dla osób z otoczenia dzieci, tj. rodziców/opiekunów, nauczycieli oraz personelu medycznego POZ poprzez działania informacyjno- edukacyjne i szkoleniowe. Wspomniane działania odbywać się będą w formie wykładów, warsztatów, pogadanek itp.

Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny. 

Rekrutacja od 01.09.2020

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie uczestnika przez fizjoterapeutę. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby dla których zabraknie możliwości udziału w programie będą miały możliwość zakwalifikowania się do niego w przypadku zwolnienia się miejsca (poinformujemy w trakcie trwania projektu).

Zgłoszenia będą przyjmowane mailowo poprzez platformę e-usług MWOMP, listownie i  osobiście lub  na terenie szkoły. Jedna osoba może uczestniczyć w programie 1 raz.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego 024 267 84 93 , obserwowania naszej strony internetowej: www.mwomp.pl oraz naszego profilu na Facebook

                                                                                         ZAPRASZAMY

ulotka promocyjna 2020 1

Wniski do wypełnienia można pobrać w sekretariacie szkoły.